Multimediální a propagační tvorba

Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou

Odborné vzdělávání je zaměřeno na oblast multimediálních technologií, prezentací, výtvarné tvorby, digitální fotografie, počítačového zpracování fotografie, tvorbu webových stránek, design, ekonomiky, marketingu, managementu, práva, účetnictví a výpočetní techniky. Povinné jsou dva cizí jazyky.

V průběhu studia jsou pro žáky postupně připraveny letní sportovní a zimní adaptační kurz.

Absolvent získá vzdělání v oblasti

  • ekonomiky, marketingu, účetnictví a podnikání
  • oblastech multimediálních technologií
  • v práci s fotografií a videem, jejich zpracováním a s obsluhou souvisejících počítačových programů
  • v cizích jazycích

Možnosti uplatnění

Absolventi se mohou uplatnit v oblasti reklamy, marketingu a práce s počítačem, v reklamních agenturách, grafických studiích, redakcích časopisů, filmových a televizních společnostech, při realizaci výstavních expozic, v kulturních a společenských institucích.  Jsou tak připraveni jak na nástup do pracovního procesu, tak na následné studium na vysoké nebo vyšší odborné škole.

Možné pracovní pozice

  • fotograf, grafik, kameraman, střihač
  • pracovník v reklamě, v redakcích časopisů
  • v obchodním nebo ekonomickém útvaru
  • v kulturních a společenských institucích
  • pracovník v marketingu
  • řídící pracovník, samostatný podnikatel

Jak to u nás vypadá?