Volejte (Po-Pa 8:00 - 15:00) 495 592 288

Praxe

Zahraniční praxe

Odborná praxe

Na odborné praxe chodíme v květnu na externí pracoviště. Pracoviště, které si sami vybereme, musí před zahájením praxe schválit vedení školy.

Můžeme si vybrat praxi v hotelovém provozu, lázeňských zařízeních, v památkových rezervacích a objektech, v cestovních kancelářích, v dopravě, v bankovnictví a pojišťovnictví, v obchodní inspekci a v živnostenských úřadech, při přípravě výstav, veletrhů, kongresů, kulturních a sportovních akcí, na celnicích atd., dle svých osobních možností.

Odborné praxe se účastní všichni žáci prvních až třetích ročníků oboru „hotelnictví a cestovní ruch“ a 1. ročníku denního nástavbového studia na základě potvrzené smlouvy mezi školou a organizací.

Učební praxe

Učební praxi konáme pouze my „hotelováci“. Plníme ji formou několikahodinových bloků, jednodenního či souvislého týdenního zaměstnání na odborných pracovištích školy - v kuchyni, jídelně, kavárně, nebo na akcích školy - sportovních, kulturních, prezentačních a jiných.

Z každé uskutečněné praxe si musíme zajistit záznam o provedené praxi, hodnocení a evidenci odpracovaných hodin. My, kteří již něco umíme, a můžeme již fungovat v reálném provozu, můžeme konat souvislou týdenní praxi ve školní kavárně, školní kuchyni, případně jiných vhodných pracovištích, v průběhu řádné školní výuky i mimo ni. V takovém případě vždy pracujeme pod vedením pověřeného vyučujícího. Rozsah souvislé učební praxe na každého z nás, realizovaný v době školní výuky, je maximálně 10 pracovních dnů za školní rok v časově oddělených pětidenních pracovních blocích. Aby nebyla narušována plynulost výuky třídy, můžeme souvislou pětidenní praxi konat najednou maximálně 2 z jedné třídy.

Zahraniční praxe

Téměř všichni máme možnost absolvovat zahraniční praxe, kde můžeme získat zkušenosti, zdokonalit se v cizím jazyce a to za finanční odměnu.

Nabídka prázdninových praxí - léto 2020:

1. Sasko červen - září 2020 

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS