Praxe

Odborná praxe

Čtyřtýdenní odborné praxe probíhají vždy v červnu na externích pracovištích. Místo praxe a pracovní podmínky si zajišťuje každý student sám.

Praxi lze realizovat v hotelovém provozu, lázeňských zařízeních, v památkových rezervacích a objektech, v cestovních kancelářích, v dopravě, v bankovnictví a pojišťovnictví, v obchodní inspekci a v živnostenských úřadech, při přípravě výstav, veletrhů, kongresů, kulturních a sportovních akcí, na celnicích atd.. Každý dle svých vlastních možností.

Odborné praxe se účastní všichni od prvního až do třetího ročníku v obou studijních oborech.

Učební praxe

Učební praxi plní studenti formou několikahodinových bloků, jednodenního či souvislého týdenního zaměstnání na odborných pracovištích školy – v kuchyni, jídelně, kavárně, nebo na sportovních, kulturních, prezentačních a jiných akcích školy.

Zahraniční praxe

Každý student má možnost absolvovat zahraniční praxi, kde může získat zkušenosti, zdokonalit se v cizím jazyce a to za sjednanou finanční odměnu. Stačí jenom využít nabídek, které škola pravidelně poskytuje.