O škole

ORGANIZACE VÝUKY 

 • Studentům poskytujeme vzdělání odpovídající zvolenému směru studia.
 • Vyučovací metody volíme tak, aby se převážnou většinu učiva naučili ve škole a nemuseli se tolik připravovat doma.
 • Cílem naší práce je připravit naše studenty na budoucí povolání tak, aby neměli problémy se zařazením se do praxe a aby o jejich služby projevovaly zájem samy organizace.
 • Usilujeme o to, aby naši absolventi uspěli v přijímacím řízení na vyšší odborné a vysoké školy.
 • I proto vyžadujeme plnění si povinností v teoretickém i praktickém vyučování.
 • Důraz klademe i na společenské vystupování, chování, odpovědnost a morální zásady.
 • V rámci výuky předmětu sportovní výchova ve 1. a 2. ročníku, se naši studenti učí základům golfu a tance.

STÁŽE 

 • Během studia mají studenti možnost absolvovat pracovní stáže v zahraničí dle aktuální nabídky.
 • Stáže jsou skvělou možností jak se zdokonalit v oboru, zlepšit se v jazycích a získat nové přátele.

KURZY 

 • Studenti všech oborů se mohou účastnit nejrůznějších odborných kurzů.

UČEBNICE A SEŠITY

 • Učebnice našim studentům připravujeme před zahájením 1. ročníku na celou dobu studia.
 • Sešity si zajišťují sami studenti dle připraveného seznamu.

UBYTOVÁNÍ 

 • Studentům, kteří nemají možnost denně dojíždět, zajišťujeme ubytování v domově mládeže v Hradci Králové, kde je ubytována většina našich dojíždějících studentů.