Spolupráce s UHK

Naše škola se v roce 2012 stala Fakultním pracovištěm Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Studenti Univerzity Hradec Králové na naší škole plní svoji povinnou pedagogickou praxi.

Pod vedením našich zkušených uvádějících učitelů se někteří poprvé dostávají do reálného prostředí výuky na střední škole. Tito studenti, budoucí učitelé na středních školách, se seznamují s organizací chodu střední školy, školními vzdělávacími programy, vytvářejí si přípravy na své vyučovací hodiny v předmětech svých aprobací a zpočátku pod dohledem svých uvádějících učitelů předstupují před třídní kolektiv a vedou výuku našich žáků.

Jsou to nové zkušenosti nejen pro ně samotné, ale i pro žáky naší školy, kteří se tak seznamují s jinými metodickými postupy, s jiným způsobem vzájemné komunikace mezi učitelem a žákem, což většinou bývá zajímavé a přínosné pro obě strany.

Studenti UHK vykonávají dle svého zájmu část svých povinných praxí i v naší školní kuchyni a školní jídelně.

Někteří absolventi praxí na naší škole se pak ucházejí o možnost nástupu do trvalého pracovního poměru jako členové našeho pedagogického kolektivu.


Přehled o vykonaných praxích:

Jméno / Příjmení Období  Předmět 
Jiří Kiss  listopad 2011 PSY, OBN 
Lada Křížková  říjen 2012 CEJ, LIV 
Lenka Fussová  říjen 2012 LIV 
Martina Krotková  říjen 2012 CEJ 
Veronika Doubravová  listopad 2012 LIV 
Martina Kroutilová  listopad 2012 CEJ 
Jana Dědková  březen 2012 CEJ, LIV 
Jana Andrišová  březen 2012 CEJ, LIV 
Veronika Dlouhá  březen 2012 CEJ, LIV 
Monika Modráčková  duben 2012 LIV 
Eliška Bartoňová  duben 2012 CEJ, LIV 
Petra Stříhavková  leden 2013 OBV, CEJ, LIV 
Tomáš Tytl  leden 2013 CEJ, LIV 
Vanda Vaníčková  únor 2013 OBV, CEJ, LIV 
Jana Andršová  únor 2013 CEJ, LIV 
Veronika Hrdinová  únor 2013 LIV 
Kristýna Kubová  únor 2013 MAT 
Lenka Macháčková  březen 2013 MAT 
Eliška Bartoňová  březen 2013 CEJ, LIV 
Tereza Matrasová  březen 2013 CEJ, LIV 
Hana Minářů  březen 2013 CEJ 
Lucie Hadravová  duben 2013 OBV 
Veronika Nováková  září 2013 OBN 
Ilona Žďárková  říjen 2013 CEJ
Kateřina Špatenková  říjen 2013 CEJ 
Jana Smékalová říjen 2013 CEJ, LIV 
Daniel Kasan  říjen 2013 OBV 
Michaela Jonášová  říjen 2013 ZSV 
Veronika Mazancová  říjen 2013 KVS 
Nela Janušová  listopad 2013 OBV 
Veronika Nyklíčková  listopad 2013 CEJ 
Radek Novotný  listopad 2013 CEJ 
Marta Vašíčková  prosinec 2013 CEJ 
Anežka Bednářová  prosinec 2013 OBV 
Jana Ročkárová  únor 2014 CEJ 
Kateřina Valentová  březen 2014 OBV, ZPV, KVS 
Karolína Krahulíková  březen 2014 ZSV 
František Věcek  březen 2014 ZSV 
Karolína Konopásková  duben 2014 CEJ, LIV 
Jana Smékalová  duben 2014 OBV, KVS 
Michaela Marešová  duben 2014 OBV 
Lenka Stránská  září 2014 MAT 
Kateřina Špatenková  září 2014 CEJ, ZSV 
Petra Sedláková  listopad 2014 CEJ 
Radek Novotný  listopad 2014 CEJ 
Kristýna Hloušková  březen 2015 CEJ 
Petr Findejsová říjen 2015 ZSV 
Tomáš Barták  říjen 2015 ZSV 
Tomáš Blažek  prosinec 2015 ZSV 
Jaroslav Sogel, Bc.  leden - březen 2016 OBV 
Michal Bureš, Bc.  únor 2016 TEV 
Pavlína Šejnová  březen 2016 ZSV 
Markéta Huková  březen 2016 CEJ 
Anna Bergerová  březen 2016 CEJ 
Markéta Javůrková  březen 2016 ZSV 
Tereza Fabiánková  květen 2016 CEJ 
Kristýna Marešová  říjen 2016 ZSV 
Kateřina Kloučková  říjen 2016 CEJ 
Anežka Tomášová  říjen 2016 CEJ 
Jana Mazaná  listopad 2016 ZSV 
Barbora Šedivá  prosinec 2016 CEJ 
Ivana Ptáčková  březen 2017 CEJ
Martin Jakoubek  březen 2017 CEJ 
Diana Muková březen 2017 ZSV 
Adéla Pokorná  duben 2017  ZSV
Ivana Havlová březen 2017 CEJ 
Michael Mňuk květen 2017 TEV 
Roman Urubčík květen 2017 TEV 
Petra Macháňová září 2017 CEJ
Karolína Theimerová říjen 2017 CEJ 
Kristýna Kořínková  říjen 2017 CEJ 
Lucie Skaličková říjen 2017 ZSV 
Blanka Skybová  prosinec 2017 ZSV 
Lenka Neckářová  březen 2018 ZSV
Taťána Babijová  duben 2018 CEJ 
Nikola Siváková květen 2018 CEJ 
Eva Kučerová  říjen 2018 OBV, APP
Michaela Sedláková říjen 2018 OBV, APP 
Jana Hrabačková listopad 2018 CEJ 
Anna Koldcsiterová listopad 2018 CEJ, LIU 
Martin Havelka listopad 2018 - leden 2019 KUL, SVY 
Andrea Novotná listopad 2018 - leden 2019 SVY
Kateřina Čechurová leden 2019 APP, OBV
Andrea Stejskalová  březen 2019 OBV, APP 
Jiří Kopecký  březen 2019 KUL, SVY
Michaela Sedláková únor - duben 2019 CEJ 
Jitka Bartošová duben 2019 OBV, APP
Iva Svobodová duben 2019 KUL, SVY
Lenka Neckařová březen - květen 2019 OBV, APP
Jitka Bartošová září 2019 CEJ, LIU 
Michaela Sedláková září - říjen 2019 CEJ, LIU
Andrea Nováková říjen - listopad 2019 CEJ, LIU
Lucie Lorenzová listopad - prosinec 2019 CEJ, LIU
Veronika Pecháčková září 2020 - únor  2021 MCR, HOP, ZCR
Veronika Pecháčková září 2020 - únor  2021 MCR, HOP, ZCR
Jaroslav Žouželka únor - květen  2020 TEV
Michal Taufmann únor 2020 TEV
Barbora Koďousková září - listopad 2020 CJL
Barbora Čejchanová únor - březen 2021 CJL
Sandra Foffová únor - březen 2021 CJL
Tereza Najmanová březen - duben 2021 ZSV
Lenka Kašparová září - listopad 2021 CJL
Anna Saturková září - listopad 2021 ZSV
Barbora Čecháková září - listopad 2021 ZSV
Adéla Kubeschová říjen - listopad 2021 ZSV
Barbora Jarošová říjen - listopad 2021 CJL
Dorota Kohoutová listopad - prosinec 2021 CJL
Barbora Pokorná únor - březen 2022 CJL
Dominik Novák únor - březen 2022 ZSV
Viktor Mervart únor - březen 2022 CJL
Tereza Pavlíková březen - květen 2022 TEV
Barbora Čecháková březen - květen 2022 TEV
Jiří Alexij březen - květen 2022 TEV
Dominik Novák říjen 2022 - leden 2023 CJL
Terezie Huková září - říjen 2022 CJL
Kateřina Fílová září - říjen 2022 CJL
Ilona Mertelíková únor - březen 2023 CJL
Adéla Křížová únor - březen 2023 CJL

Seznam zkratek předmětů:

APP - Aplikovaná psychologie
CEJ – Český jazyk
KUL - Kultura
KVS – Komunikace ve službách
LIV – Literární výchova
LIU - Literatura a umění
MAT – Matematika
OBV – Občanská výchova
PSY - Psychologie
SVY - Společenská výchova  
ZSV – Základy společenských věd
ZPV – Základy přírodních věd
TEV - Tělesná výchova
HOP - Hotelový provoz
MCR - Management cestovního ruchu
ZCR - Zeměpis cestovního ruchu

Seznam fakultních učitelů:

PaedDr. Marie Frolová
Mgr. Jana Matějková
Mgr. Kateřina Hana Hájková 

S tím, jak svá první vystoupení před třídními kolektivy hodnotí sami studenti PF, se můžete seznámit v odkazu REFERENCE.