Závěrečné zkoušky - obor Kadeřník

Složení závěrečné učňovské zkoušky

  1. Písemná závěrečná zkouška  - 1. června 2021
  2. Praktická odborná závěrečná zkouška - 2. června 2021 

Stanovení termínů a organizace závěrečných zkoušek ve školním roce 2020/2021