Závěrečné zkoušky - obor Kadeřník

Složení závěrečné učňovské zkoušky

Řádný termín:

Písemná závěrečná zkouška: 1. června 2023 (doba trvání max. 240 min.)

Praktická odborná závěrečná zkouška: 5. - 7. června 2023 (doba trvání max. 6 hodin)

Ústní závěrečná zkouška: 16. června 2023 (doba trvání max. 15 min.)

Opravná zkouška:

Praktická odborná závěrečná zkouška: 5. prosince 2022

Ústní závěrečná zkouška: 5. prosince 2022

Stanovení termínů pro závěrečnou zkoušku v jarním termínu 2023

Stanovení termínů a organizace pro opravnou závěrečnou zkoušku v prosinci 2022

Organizace a průběh praktické závěrečné zkoušky a Samostatné odborné práce ve školním roce 2022/2023