Závěrečné zkoušky - obor Kadeřník

Složení závěrečné učňovské zkoušky

Písemná závěrečná zkouška - 2. června 2022 (doba trvání max. 240 min.)

Praktická odborná závěrečná zkouška - od 6. června do 9. června 2022 (doba trvání max. 6 hodin)

Ústní závěrečná zkouška - 17. června 2022 (doba trvání max. 15 min.)


Stanovení termínů a organizace závěrečných zkoušek ve školním roce 2021/2022
Organizace a průběh praktické závěrečné zkoušky a Samostatné odborné práce ve školním roce 2021/2022