Závěrečné zkoušky - obor Kadeřník

Složení závěrečné učňovské zkoušky

Řádný termín:

Písemná závěrečná zkouška

Praktická odborná závěrečná zkouška

Ústní závěrečná zkouška