Reference

Rodiče, studenti a absolventi 

Květen 2021

Dobrý den, paní učitelko.

Tímto bych chtěla, nejen Vám, ale i všem vyučujícím, poděkovat za práci a přístup ke studentům v tomto "divném" školním roce. Střední školu pro dceru jsme společně začali vybírat již v osmé třídě. Byli jsme na několika školách na Dnech otevřených dveří, jak v osmé, tak i v deváté třídě, aby měla možnost porovnat a sama se rozhodnout. Dnes říká, že vybrala správně.

My, rodiče vidíme velký rozdíl hlavně v přístupu a rozsahu vyučování v distanční výuce mezi jednotlivými školami, které navštěvují její bývalí spolužáci ze základní školy. Věříme, že příští školní rok už bude probíhat v normálním režimu a že studenti budou moci absolvovat veškeré kurzy, lyžařský výcvik i chodit na vyučování sportovní výchovy. Těšíme se na osobní setkání na třídních schůzkách.

Ještě jednou děkujeme za profesionální přístup a přejeme Vám pevné zdraví.

Jana a Miloslav Kurtejovi

Září 2014

Dobrý den pane řediteli,

naše dcera navštěvuje již třetím rokem Vaši Hotelovou školu. Dcera je ve škole velice spokojená a tím jsme spokojeni i my rodiče. Po celou dosavadní dobu její docházky jsme neměli žádné negativní připomínky. Naopak, velmi pozitivně vnímáme povinnost       pro žáky používat jednotný školní oděv. Nejenže dobře vypadá, ale dceři se zjednodušila situace s každodenním problémem, co zítra na sebe do školy? A tím jsme i my ve větším klidu a myslím, že to i vyjde levněji.
Oceňujeme spoustu aktivit, kurzů a praxí, které pro žáky organizujete. Dcera si je chválí a hlavně ji to baví.
Jenom mě mrzí, že jsme v poslední době měli finanční potíže a nemohli včas zaplatit školné. Moc si vážíme toho, že jste nám vyšli vstříc a umožnili nám takový režim splátek, který jsme schopni zvládnout.

Proč Vám ale hlavně píši.
Naše dcera o letošních prázdninách využila nabídky školy a zúčastnila se praxe v Řecku a Egyptě. Ze začátku to neměla jednoduché, byla tam sama a se vším si musela poradit. A poradila si. Zaměstnavatel ji vyhodnotil jako nejlepšího praktikanta tohoto léta a nabídl jí možnost prodloužit si pobyt a v praxi pokračovat. Velice si vážíme toho, že jste nám vyšel vstříc a umožnil jí v praxi v Egyptě pokračovat, i když zasahuje do školního roku.
Ohromně jí to pomáhá jak po stránce profesionální, tak jazykové. Bude muset po návratu ve škole všechno dohnat, ale jsme domluveni, že to zvládne!

Takže ještě jednou děkujeme za to, že jste nám vyhověl a na podzimní schůzce rodičů Vás budeme informovat, jak se Patricii daří. Mimochodem, „rodičáky“ nám již nečiní psychické problémy jako někdy v minulosti, pro vřelý přístup jak vedení školy tak všech učitelů. Vždy se případné problémy snažíte všichni v klidu vyřešit. Takže se dá říci, že se i trochu těšíme na další setkání.

Hezký den a děkujeme.

Ivana a Pavel LaštovičkoviStudenti UHK - budoucí učitelé na SŠ

Březen 2012

Vážený pane řediteli,

jsem studentka Univerzity Hradec Králové a během minulých týdnů jsem u Vás vykonávala pedagogickou praxi z českého jazyka pod vedením Mgr. Matějkové. Osobně jsme se měli setkat i my dva, ale díky kolizi časů setkání nevyšlo. Rozhodla jsem se ale,
že Vám i přesto sdělím své dojmy z Vaší školy. Hotelová škola mne velmi pozitivně překvapila, jelikož jsem doposud neměla ucelenou představu o její úrovni. Velice pozitivně hodnotím "formální jednotu", kterou vyznáváte. Myslím tím nejen školní uniformy, ale také například jednotné školní sešity. Výborné je Vaše PR. Budova i interiér jsou velmi reprezentativní. Fotogalerie na chodbách ukazuje lidskou stránku školy. Dokazujete, že nejste jenom "ústav", ale škola hrdá na své studenty. Třetí věcí, kterou maximálně obdivuji, je disciplína a řád nastavený ve škole. Vaši studenti možná neznají nazpaměť životopisy všech známých autorů, ale mají disciplínu, dovedou se chovat, vážit si autorit, ocenit snahu učitele vzdělávat je. Alespoň takhle na mě zapůsobili.

Pokud bych si mohla dovolit vznést i nějakou kritiku, týká se materiálního vybavení. Osobně jsem ve třídách postrádala data projektor. Moderní didaktické metody ozvláštní výuku jakéhokoli předmětu, proto myslím, že by se investice do technického vybavení vyplatila. Například v rámci výuky českého jazyka mám velice pozitivní zkušenost s technickou podporou jako s dobrým aktivizačním prostředkem.

Závěrem bych chtěla poděkovat za příležitost vykonávat praxi na Vaší škole. Věřte, že jste škola, jež má studentům pedagogické fakulty co nabídnout.

Pěkný den,

s pozdravem Vanda Vaničková.


Duben 2017

Svoji praxi hodnotím jenom pozitivně. Atmosféra ve sborovně a vlastně v celé škole je neuvěřitelně příjemná. Každá třída je vybavena dataprojektorem, což výrazně usnadňuje využívání IT technologií ve výuce.

Velmi si cením spolupráce s fakultní učitelkou. Mohl jsem si volit vyučovací metody a pozitivně se to promítlo do mého pedagogického sebevědomí. Oceňuji přátelské vztahy v pedagogickém kolektivu, krásná je i budova školy.

Martin Jakoubek
Český jazyk a literatura a Dějepis
1. ročník
Fakultní učitel: PaedDr. Marie Frolová

 

Průběh praxe hodnotím rohodně kladně. Ve škole byla velice příjemná atmosféra, všichni učitelé byli velmi milí. Zaujalo mě, že ve škole nosí studenti uniformy. A učitelé dodržují formální styl oblékání.

Fakultní učitelka mně vycházela ve všem vstříc a komunikace s ní byla vždy příjemná. Po každé hodině následovala zpětná vazba o průběhu výuky. Líbí se mně zavedení školních uniforem a zajímavé znělky zvonění. Občas byly problémy s technikou, v některých třídách byla zima. Jinak bych nic nevytkla. Jako absolventka gymnázia oceňuji zkušenost s chodem střední odborné školy.

Iva Ptáčková
Anglický jazyk a Český jazyk a literatura
1. ročník navazujícího magisterského studia
Fakultní učitel: PaedDr. Marie Frolová

Říjen 2014

Hodnocení souvislé pedagogické praxe

Praxi hodnotím velmi pozitivně a to hlavně díky mé fakultní učitelce, hodným dětem a vstřícnému přijetí ze strany učitelů. Spolupráce byla výborná, paní učitelky si vážím jak po profesní, tak po lidské stránce. Oceňuji přátelský a milý kolektiv učitelů, hodné děti a v neposlední řadě školní kavárnu. J

Nejlépe se mně učilo v 1.N z důvodu vysoké aktivity ze strany žáků, nejhůře ve 2.A, protože byli žáci velmi upovídaní. Po pravdě řečeno mně tato praxe dala více, než 4 roky studia na vysoké škole.

Kateřina Špatenková, CEJ/ZSV
5. ročník
Fakultní učitelka: PaedDr. Marie Frolová

Vážená slečno,

jsem rád, že se Vám u nás ve škole líbilo a děkuji za Vaše pozitivní hodnocení. S radostí s ním seznámím náš učitelský kolektiv. Co se týká kritiky vybavení, již je hotovo! Zapojením do evropského projektu a díky práci mých kolegů jsme získali finanční prostředky, které jsme investovali právě do této oblasti. Ve čtyřech třídách jsou k dispozici interaktivní tabule a veškerá potřebná technika. V každé třídě je napevno zabudovaný dataprojektor a všichni vyučující jsou vybaveni netbooky.

Hezký den přeje

Petr Hájek

ředitel

Prosinec 2014

Průběh své praxe na Hotelové škole hodnotím velice kladně. Škola má výbornou dostupnost v centru města a působí upraveným dojmem. Vchod je zabezpečený proti vstupu cizích osob.

Jako pozitivum hodnotím společnou sborovnu, kde je přátelská atmosféra - na rozdíl od škol, kde často dochází k vytváření pracovních problémů tím, že vyučující si závidí lepší kabinet, či mají možnost vzájemně vytvářet spolky vyučujících výchov např. proti jazykářům, apod. Líbí se mně absence klasického zvonění, navíc hudební repertoár rozhlasu má širokou škálu žánrů. Osobně mě potěšily školní uniformy, které odstraňují sociální šikanu mezi žáky a zároveň pozvedávají formálnost vyučování.

Celkově mě přístup mé fakultní učitelky, paní doktorky Frolové, umožnil rozvoj mých pedagogických dovedností, kolektivního vedení a časového plánovaní.

S kázní jsem byl spokojený v každé třídě. Pozornost žáků byla proměnlivá dle vyučovací hodiny a dne v týdnu. Nejlépe se mně asi pracovalo ve třídě 4. A. Žáci spolupracovali téměř 90% hodiny. Také klima třídy působilo mile a vyrovnaně. Samozřejmě je to ovlivněno věkem, zkušenostmi žáků. Možná bych změnil uspořádání lavic do U. Žáci v zadních lavicích jsou krytí svými spolužáky a vyučujícímu nejsou na očích. Také je od nich vyučující příliš daleko. Uspořádání do U by žáky více přiblížilo vyučujícímu, vznikl by prostor uprostřed třídy pro různé aktivity.

Velmi mě zaujala výuka golfu a tance a zamyslel jsem se nad rozšířením výukových aktivit. Mluvený projev je nástroj, se kterým žáci budou pracovat každý den, nástroj, který je bude reprezentovat. Během výuky českého jazyka jsem si vyzkoušel i s místními žáky několik řečnických cvičení a upozornil je na hodnocení ústního projevu u státní maturitní zkoušky. Žáci výuku přijali vlídně a aktivně se zapojovali do řečnických cvičení - často ale odmítali z důvodu studu vystupovat před třídou u tabule.

Odcházím velmi spokojený, protože atmosféra v hodinách a v celé škole byla velmi příjemná. Zároveň se mi velmi líbí netradiční přístup k žákům a další POZITIVNÍ odlišnosti této školy. Ve sborovně se ke mně vždy chovali přátelsky a na výuku jsem velmi těšil. Byl bych velmi potěšen, kdybych se mi podařilo najít uplatnění na škole, jako je tato. Své volby místa souvislé praxe rozhodně nelituji.

Bc. Radek Novotný
Český jazyk a literatura a Německý jazyk a literatura
5. ročník
Fakultní učitel: PaedDr. Marie Frolová