Školní poradenské pracoviště

pro poskytování pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaným


Složení školního poradenského pracoviště:


Školní metodik prevence rizikového chování. Konzultační hodiny: úterý 15:15 – 16:00

Výchovný poradce. Konzultační hodiny: úterý 15:15 – 16:00


Náplň práce školního poradenského pracoviště


a) Zabezpečování poskytování poradenských služeb v níže uvedených oblastech

b) Zpracování a uskutečnění programu poradenských služeb ve škole

c) Zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

d) Poskytování součinnosti školským poradenským zařízením

e) Spolupráce se školským poradenským zařízením v oblasti komplexní či zaměřené psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky, psychologické a speciálně pedagogické intervence poradenské podpory a informační a metodické činnosti a přípravě podkladů pro vzdělávací opatření, dokumentace a evidence

f) Spolupráce s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků


Náplň práce školního metodika prevence


a) Metodická a koordinační činnost

b) Informační činnost

c) Poradenská činnost


Náplň práce výchovného poradce


a) Poradenská činnost – kariérové poradenství

b) Další poradenská činnost

c) Metodická a informační činnost