Školní poradenské pracoviště

pro poskytování pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaným


Složení školního poradenského pracoviště:

 • Školní metodik prevence rizikového chování: Mgr. Satranská Kateřina 
  Konzultační hodiny: úterý 15:15 – 16:00
 • Výchovný poradce: Mgr. Svobodová Alena, Mgr. Satranská Kateřina 
  Konzultační hodiny: úterý 15:15 – 16:00

Náplň práce školního poradenského pracoviště

 • Zabezpečování poskytování poradenských služeb v níže uvedených oblastech
 • Zpracování a uskutečnění programu poradenských služeb ve škole
 • Zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Poskytování součinnosti školským poradenským zařízením
 • Spolupráce se školským poradenským zařízením v oblasti komplexní či zaměřené psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky, psychologické a speciálně pedagogické intervence poradenské podpory a informační a metodické činnosti a přípravě podkladů pro vzdělávací opatření, dokumentace a evidence
 • Spolupráce s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků

Náplň práce školního metodika prevence

 • Metodická a koordinační činnost
 • Informační činnost
 • Poradenská činnost

Náplň práce výchovného poradce

 • Poradenská činnost – kariérové poradenství
 • Další poradenská činnost
 • Metodická a informační činnost

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ