Školská rada

V souladu se zákonem 561, ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zřídila dnem 21. prosince 2005 společnost RES, spol. s r.o., jako osoba právnická, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové ŠKOLSKOU RADU. Zřizovací listina zde.

Činnost členů Rady školy se řídí Volebním řádem a dalšími vnitřními dokumenty.

V souladu s volebním řádem z důvodu uplynutí volebního období se konaly nové volby členů Školské rady a jejími členy se staly:

Ing. Hana Hájková

(jmenována z titulu zřizovatele RES, spol.s.r.o., jednatelem společnosti dr. Petrem Hájkem, dne 6. října 2014)

Mgr. Kateřina Satranská 

(zvolena jednomyslně oprávněnými voliči, zástupci pedagogických pracovníků, dne 26. září 2020)

Petra Hoffmannová 

(jmenována ředitelem školy v opakované volbě dne 14. srpna 2020)

oznámení

výsledek voleb zákonných zástupců

oznámení - opakovaná volba ZZ

výsledek opakovaných voleb

oznámení 31.08.2023

oznámení 01.09.2023