Kadeřník

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu

Odborné vzdělání je zaměřeno na poskytování kadeřnických služeb. Mytí vlasů, stříhání, ondulaci, preparaci, barvení a odbarvování vlasů, dále také na úpravu dámských, pánských a dětských účesů, vlasovou kosmetiku, zhotovování jednoduchých vlásenek a příčesků. 

Absolvent získá vzdělání v oblasti

  • úpravy účesů podle schematického zobrazení
  • tvorbě účesů podle předlohy
  • barvení vlasů a odbarvování
  • stahování oxidačních barev z vlasů
  • sušení vlasů do vln – foukané
  • nových technologií preparace vlasů
  • tvorby složitých společenských a večerních účesů s použitím vlasových doplňků

Možnosti uplatnění

Absolventi mají možnost samostatné práce v oboru, ve vlastním soukromém podniku či větších zavedených salónech a provozovnách. Jsou tak připraveni jak na nástup do pracovního procesu, tak na následné studium na dvouletém denním či tříletém dálkovém nástavbovém studiu ukončeném maturitní zkouškou.

Jak to u nás vypadá