Hotelnictví a cestovní ruch

Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou

Odborné vzdělávání je zaměřeno na oblast hotelového provozu a cestovního ruchu, ekonomiky, marketingu, managementu, práva, účetnictví a výpočetní techniky. Povinné jsou dva cizí jazyky.

V průběhu studia jsou pro žáky postupně připraveny letní sportovní a zimní adaptační kurz.

Absolvent získá vzdělání v oblasti

 • ekonomiky, účetnictví, managementu a podnikání
 • ve stravování, ubytování a cestovního ruchu
 • v cizích jazycích

Možnosti uplatnění

Naši absolventi budují vlastní firmy, vedou provozy hotelů, restaurací a dalších zařízení ve vyšších či nižších řídících pozicích a to jak v pozicích zaměstnanců, tak v pozicích zaměstnavatelů. Jsou tak připraveni jak na nástup do pracovního procesu, tak na následné studium na vysoké nebo vyšší odborné škole.

Možné pracovní pozice

 • provozní
 • recepční
 • technolog
 • kontrolní pracovník
 • pracovník obchodního nebo ekonomického útvaru
 • pracovník cestovní kanceláře, průvodce
 • podnikatel v hostinských a ubytovacích službách
 • řídící pracovník
 • samostatný podnikatel

Jak to u nás vypadá