Volejte (Po-Pa 8:00 - 15:00) 495 592 288

Maturitní zkoušky - obor Ekonomika a podnikání

Složení maturitní zkoušky - ŠVP Multimediální a propagační tvorba

A) Společné části maturitní zkoušky (státní):

Povinné zkoušky:

1. Český jazyk a literatura - didaktický test

2. Cizí jazyk (ANJ nebo NEJ nebo RUJ) - didaktický test 

nebo

Matematika - didaktický test

Nepovinné zkoušky:

1. Cizí jazyk (ANJ nebo NEJ nebo RUJ) - didaktický test  (žák si může vybrat max. 2 nepovinné zkoušky)

nebo 

2. Matematika - didaktický test

nebo

3. Matematika rozšiřující - didaktický test

B) Profilové části maturitní zkoušky (školní):

1. Český jazyk a literatura - ústní zkouška

2. Cizí jazyk (ANJ nebo NEJ nebo RUJ - dle výběru ve společné části) - ústní zkouška  (pokud si žák ve společné části vybral matematiku, tyto zkoušky nekoná)

3. Ekonomika a účetnictví - písemná zkouška 

4. Multimediální tvorba - praktická zkouška

Nepovinné zkoušky:

1. Cizí jazyk (ANJ nebo NEJ nebo RUJ) - ústní zkouška 

2. Matematika – ústní zkouška

3. Matematika rozšiřující – didaktický test

Termíny maturitní zkoušky - jaro 2021

Multimediální tvorba - praktická odborná zkouška - 19. a 20. dubna 2021 (doba trvání max. 180 min.) 

Ekonomika a účetnictví - písemná odborná zkouška - 22. dubna 2021 (doba trvání max. 300 min.)

Didaktické testy společné části MZ - 3. až 4. května 2021

Ústní zkoušky profilové části MZ - 18. až 21. května 2021 (doba trvání max. 15 min.)

Témata profilové části povinné ústní maturitní zkoušky:
Anglický jazyk
Německý jazyk
Ruský jazyk

Témata profilové části nepovinné ústní maturitní zkoušky:
Matematika 
Anglický jazyk 
Německý jazyk
Ruský jazyk
Ekonomické předměty - opravná nebo náhradní zkouška
 
Témata profilové části písemné maturitní zkoušky:
Ekonomika a účetnictví 

Témata profilové části praktické maturitní zkoušky:
Multimediální tvorba 


Stanovení kritérií pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem

Seznam literárních děl z ČJL 

Způsob hodnocení profilové části písemné maturitní zkoušky z „Ekonomiky a účetnictví"

Způsob hodnocení profilové části praktické maturitní zkoušky z „Multimediální tvorby“


Možnost nahrazení zkoušky z cizího jazyka

Nabídka standardizovaných jazykových zkoušek

Povolené pomůcky

Stanovení termínů a organizace maturitní zkoušky v jarním termínu 2021
 

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS