Maturitní zkoušky - obor Ekonomika a podnikání

Složení maturitní zkoušky - ŠVP Multimediální a propagační tvorba

A) Společná část maturitní zkoušky (státní):

Povinné zkoušky:

1. Český jazyk a literatura - didaktický test

2. Cizí jazyk (ANJ nebo NEJ nebo RUJ) - didaktický test nebo Matematika - didaktický test

Nepovinné zkoušky: (žák si může vybrat max. 2 nepovinné zkoušky)

1. Cizí jazyk (ANJ nebo NEJ nebo RUJ) - didaktický test  

nebo 

2. Matematika - didaktický test

nebo

3. Matematika rozšiřující - didaktický test

B) Profilová část maturitní zkoušky (školní):

Povinné zkoušky:

1. Český jazyk a literatura - ústní zkouška a písemná práce

2. Cizí jazyk (ANJ nebo NEJ nebo RUJ - dle výběru ve společné části) - ústní zkouška a písemná práce

    (pokud si žák ve společné části vybral matematiku, tyto zkoušky nekoná)

3. Ekonomika a účetnictví - písemná odborná zkouška 

4. Multimediální tvorba - praktická odborná zkouška

Nepovinné zkoušky: (žák si může vybrat max. 2 nepovinné zkoušky)

1. Cizí jazyk (ANJ nebo NEJ nebo RUJ) - ústní zkouška a písemná práce

2. Matematika – ústní zkouška

3. Matematika rozšiřující – didaktický test

Termíny maturitní zkoušky - jaro 2024

Multimediální tvorba - praktická odborná zkouška: 20. a 21. dubna 2024 (doba trvání max. 420 min.)

Ekonomika a účetnictví - písemná odborná zkouška: 29. dubna 2024 (doba trvání max. 180 min.)

Český jazyk a literatura - písemná práce: 25. dubna 2024 (doba trvání max. 120 min., v rozsahu 250 - 300 slov)

Cizí jazyk - písemná práce: 26. dubna 2024 (doba trvání max. 70 min., v rozsahu 200 - 250 slov)

Didaktické testy společné části MZ: 2. - 7. května 2024

Ústní zkoušky profilové části MZ: 27. - 30. května 2024 

Témata povinné ústní maturitní zkoušky:
Anglický jazyk

Německý jazyk

Ruský jazyk

Témata písemné odborné maturitní zkoušky:
Ekonomika a účetnictví

Témata praktické odborné maturitní zkoušky:
Multimediální tvorba

Témata nepovinné profilové maturitní zkoušky:
Matematika - ústní zkouška

Anglický jazyk

Německý jazyk

Ruský jazyk

Stanovení kritérií pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem

Seznam literárních děl z ČJL

Způsob hodnocení písemné odborné maturitní zkoušky z "Ekonomiky a účetnictví"

Způsob hodnocení praktické odborné maturitní zkoušky z „Multimediální tvorby“

Způsob hodnocení písemné maturitní práce z anglického jazyka + bodová škála

Způsob hodnocení ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka a celkové hodnocení předmětu

Způsob hodnocení písemné maturitní práce z českého jazyka + bodová škála

Způsob hodocení ústní maturitní zkoušky z českého jazyka a celkové hodnocení předmětu

Možnost nahrazení zkoušky z cizího jazyka

Nabídka standardizovaných jazykových zkoušek

Povolené pomůcky

Způsob záznamu písemné práce a písemné zkoušky

Stanovení termínů maturitní zkoušky v jarním termínu 2024