Volba prezidenta republiky

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil na dny 13. a 14. ledna 2023 volbu prezidenta republiky. Od dnešního dne přesně za měsíc tedy budeme volit člověka, který bude naši zemi reprezentovat dalších pět let.  

V lednu příštího roku, stejně jako před pěti lety, se i na naší škole budou konat volby - "Školní volby prezidenta republiky". Níže vám přínášíme krátkou reportáž o jejich průběhu v roce 2018. Co myslíte, jaké budou výsledky tentokrát?

V roce 2018 jsme si na naší škole reálně vyzkoušeli, jak se prezident České republiky volí. Stejně jako všichni občané i my volili z devíti kandidátů. Studenti třetích a čtvrtých ročníků sestavili profily všech těchto kandidátů na prezidenta, čímž pomohli sobě i ostatním spolužákům v rozhodování koho volit. Dále se všichni seznámili s tím, jak se volí prezident České republiky, jaké jsou jeho pravomoci a jak zní slib, který skládá zvolený prezident. Také jsme si připomněli naše prezidenty od roku 1918 až po současnost.

Snažili jsme se, aby školní volby byly co nejvíce podobné těm státním. Ve volební místnosti byla přítomna volební komise, která dohlížela na regulérnost voleb a na konci každého kola spočítala hlasy, celkovou volební účast i účast v jednotlivých třídách a sestavila pořadí kandidátů. Voliči upravovali své hlasovací lístky v prostoru k tomu určeném a následně vhodili hlasovací lístek do urny.

Školních voleb prezidenta se mohli zúčastnit všichni studenti a zaměstnanci školy. Cílem bylo, aby si volbu mohli vyzkoušet i ti, kterým ještě není 18 let, a nemohou se tedy zúčastnit státních voleb. První kolo volby proběhlo v aule školy ve dnech 10. a 11. 1. 2018. Volební účast byla 59,51%. Svůj hlas odevzdalo 122 voličů, z toho byly 2 hlasy neplatné. A jak dopadli jednotliví kandidáti? Zde je výsledek našeho hlasování:

1. místo Jiří Drahoš 37 hlasů

2. místo Marek Hilšer 28 hlasů

3. místo Miloš Zeman 17 hlasů

4. místo Michal Horáček 15 hlasů

5. místo Mirek Topolánek 10 hlasů

6. místo Pavel Fischer 5 hlasů

7. místo Vratislav Kulhánek 4 hlasy

8. místo Jiří Hynek 3 hlasy

9. místo Petr Hannig 1 hlas

Do druhého kola, které se uskutečnilo 23. a 24. 1. 2018, postoupili dva kandidáti, kteří v prvním kole získali nejvíce hlasů – tedy Jiří Drahoš a Marek Hilšer. Volební účast byla 51,71%. Druhého kola se zúčastnilo 106 voličů, 105 odevzdaných hlasů bylo platných a jeden neplatný. Hlasování dopadlo velice těsně. Kandidáty dělil pouze jeden jediný hlas. V naší školní volbě zvítězil s 53 hlasy Marek Hilšer, Jiří Drahoš skončil na druhém místě s 52 hlasy.

Děkujeme všem, kteří se na přípravě školních voleb prezidenta podíleli, kteří dbali na jejich zdárný průběh a v neposlední řadě i všem, kteří přišli a volili.

 

Mgr. Alena Svobodová