Školní volby 2023

Letos v lednu jsme si opět po pěti letech reálně vyzkoušeli, jak se volí prezident České republiky. Stejně jako všichni občané jsme i my (studenti i učitelé) volili z osmi kandidátů.

Seznámili jsme se s profily jednotlivých kandidátů, které zpracovali sami studenti, a se způsobem volby prezidenta České republiky. Zopakovali jsme si, jaké jsou pravomoci prezidenta České republiky a jak zní slib, který skládá zvolený prezident. Také jsme si připomněli naše prezidenty od roku 1918 až po současnost.

Snažili jsme se, aby školní volby byly co nejvíce podobné těm státním. Proto byla ve volební místnosti přítomna volební komise, která dohlížela na regulérnost voleb a na konci každého kola spočítala hlasy, celkovou volební účast i účast v jednotlivých třídách a sestavila pořadí kandidátů. Voliči upravovali své hlasovací lístky v prostoru k tomu určeném a následně vhodili hlasovací lístek do urny.

Školních voleb prezidenta se mohli zúčastnit všichni studenti a zaměstnanci školy. Cílem bylo, aby si volbu mohli vyzkoušet i ti, kterým ještě není 18 let, a nemohou se tedy zúčastnit voleb státních.

První kolo volby proběhlo v aule školy ve dnech 11. a 12. 1. 2023. Volební účast byla 68,62 %. Svůj hlas odevzdalo 164 voličů, z toho bylo 5 hlasů neplatných. A jak dopadli jednotliví kandidáti? Zde je výsledek našeho hlasování:

1. místo      Petr Pavel                      69 hlasů

2. místo      Danuše Nerudová      48 hlasů

3. místo      Andrej Babiš                 19 hlasů

4. místo      Pavel Fischer                11 hlasů

5. místo      Karel Diviš                      9 hlasů

6. místo      Jaroslav Bašta             3 hlasy

                    Marek Hilšer                   0 hlasů

                    Tomáš Zima                   0 hlasů

Do druhého kola, které se uskutečnilo 25. a 26. 1. 2023, postoupili dva kandidáti, kteří v prvním kole získali nejvíce hlasů – tedy Petr Pavel a Danuše Nerudová. Volební účast ve druhém kole byla 62,92 %. Druhého kola se zúčastnilo 151 voličů, 148 odevzdaných hlasů bylo platných a tři neplatné. V naší školní volbě zvítězil se 115 hlasy Petr Pavel, Danuše Nerudová získala 33 hlasů.

Děkujeme všem, kteří se na přípravě školních voleb prezidenta podíleli, kteří dbali na jejich zdárný průběh a v neposlední řadě i všem, kteří přišli a volili.

Mgr. Alena Svobodová