Aneta Lednová

Na školu vzpomínám ráda. Chodila jsem na obor Kadeřník a vždy jsem se těšila, až teorii vystřídají odborné praxe s paní učitelkou Holečkovou. Hodně nás naučila a učili jsme si hodně legrace. Líbila se mně možnost osobních konzultací a hlavně to, že nás učitelé i v době našeho dospívání dokázali chápat. I přes to, že mým častým místem pobytu byla ředitelna, kde jsem už měla slušně vyšlápnutý kobereček. Ty roky bohužel utekly jako voda.

Po úspěšném dokončení studia jsem začínala ve společnosti T-mobile. I přes skvělé podmínky jsem cítila, že to není to pravé. Pak jsem nastoupila do firmy Triton s.r.o., kde jsem na pozici provozní ředitelky řídila chod lahůdkářské a cukrářské výroby. Na základě získaných zkušeností jsem si v roce 2020 otevřela svoji vlastní cukrárnu v centru Hradce Králové. Cením si zejména toho, že se mně to podařilo v současné nelehké COVIDOVÉ době a že i přes to firma prosperuje. Děkuji všem svým bývalým učitelům, kteří s námi nikdy neztratili trpělivost. Od kadeřnice, přes telefony, až k cukrářce!

Aneta Lednová

Cukrárna Andělka