UČEBNÍ PLÁN - Obor kadeřník

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Předmět 1.ročník 2.ročník 3.ročník Celkem
Český jazyk 1 1 1 3
Cizí jazyk (anglický, německý, ruský) 2 2 2 6
Občanská výchova 2 1 - 3
Základy přírodních věd 2 1 - 3
Matematika 1 1  4 
Společenská výchova 1 1 - 2
Tělesná výchova 1 1 1 3
Práce s počítačem 1 1 1 3
Ekonomika - 1 2 3
Technologie 2 2 3 7
Materiály 2 2 2 6
Zdravověda 1 1 1 3
Odborný výcvik 15 15 15 45
Výtvarná výchova 1 1 1 3
Komunikace ve službách - 1 1 2