Učební plán - obor Hotelnictví a cestovní ruch

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Všeobecně vzdělávací předměty

Ročník 1. 2. 3. 4. Celkem
Český jazyk 3 3 3 3 12
Anglický jazyk 3 3 4 3 13
Anglický / matematický seminář - - - 2 2
Německý jazyk, Ruský jazyk 2 2 2 - 6
Dějepis 2 - - - 2
Občanská výchova - - 2 - 2
Právo - - - 1 1
Základy přírodních věd 2 2 - - 4
Matematika 3 3 3 3 12
Matematický seminář - - - 2 2
Kultura 1 1 - - 2
Literatura a umění - - 1 2 3
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Sportovní výchova 2 2 - - 4
Informatika 1 1 1 1 4


Odborné předměty

Ročník 1. 2. 3. 4. Celkem
Ekonomika - 2 2 3 7
Účetnictví - 1 2 3 6
Profesní komunikace 2 1 - - 3
Aplikovaná psychologie 1 1 1 - 3


Odborné profilové předměty

Ročník 1. 2. 3. 4. Celkem
Technologie přípravy pokrmů 3 3 - - 6
Technika obsluhy a služeb 3 3 - - 6
Hotelový provoz - - 2 1 3
Učební praxe 4 4 4 4 16
Zeměpis cestovního ruchu - - 2 - 2
Management cestovního ruchu - - 2 - 2
Průvodcovství - - 1 - 1