Maturitní zkoušky - obor Hotelnictví

Složení maturitní zkoušky - ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch

A) Společná část maturitní zkoušky (státní):

Povinné zkoušky:

1. Český jazyk a literatura - didaktický test

2. Cizí jazyk (ANJ nebo NEJ nebo RUJ) - didaktický test 

nebo 

Matematika - didaktický test

Nepovinné zkoušky:

1. Cizí jazyk (ANJ nebo NEJ nebo RUJ) - didaktický test  (žák si může vybrat max. 2 nepovinné zkoušky)

nebo 

2. Matematika - didaktický test

nebo

3. Matematika rozšiřující - didaktický test

B) Profilová část maturitní zkoušky (školní):

Dobrovolné zkoušky:

1. Český jazyk a literatura - ústní zkouška

2. Cizí jazyk (ANJ nebo NEJ nebo RUJ - dle výběru ve společné části) - ústní zkouška (pokud si žák ve společné části vybral matematiku, tyto zkoušky nekoná)

Povinné zkoušky:

1. Ekonomika a účetnictví - písemná zkouška 

2. Hotelový provoz - písemná zkouška 

Nepovinné zkoušky:

1. Cizí jazyk (ANJ nebo NEJ nebo RUJ) - ústní zkouška

2. Matematika – ústní zkouška

3. Matematika rozšiřující – didaktický test

4. Cestovní ruch - ústní zkouška

Termíny maturitní zkoušky - jaro 2021                   

Hotelový provoz - písemná odborná zkouška - 4. května 2021 (doba trvání max. 180 min.) 

Ekonomika a účetnictví - písemná odborná zkouška - 12. května 2021 (doba trvání max. 180 min.)

Didaktické testy společné části MZ - 24. až 25. května 2021                                                     

Ústní zkoušky profilové části MZ - 8. až 11. června 2021 (doba trvání max. 15 min.)

Témata profilové části dobrovolné ústní maturitní zkoušky:
Anglický jazyk
Německý jazyk
Ruský jazyk

Témata profilové části nepovinné maturitní zkoušky:
Matematika
Anglický jazyk
Německý jazyk
Ruský jazyk 
Ekonomické předměty - opravná či náhradní zkouška
Cestovní ruch 
 
Témata profilové části písemné maturitní zkoušky:
Ekonomika a účetnictví

Témata profilové části písemné maturitní zkoušky:
Hotelový provoz

Stanovení kritérií pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem

Seznam literárních děl z ČJL 

Způsob hodnocení profilové části písemné maturitní zkoušky z „Ekonomiky a účetnictví“

Způsob hodnocení profilové části písemné maturitní zkoušky z „Hotelového provozu“

Způsob hodnocení profilové části ústní maturitní zkoušky z „Cestovního ruchu“

Možnost nahrazení zkoušky z cizího jazyka

Nabídka standardizovaných jazykových zkoušek

Povolené pomůcky

Stanovení termínů maturitní zkoušky v jarním termínu 2021