Maturitní zkoušky - obor Hotelnictví

Složení maturitní zkoušky - ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch

A) Společná část maturitní zkoušky (státní):

Povinné zkoušky:

1. Český jazyk a literatura - didaktický test

2. Cizí jazyk (ANJ nebo NEJ nebo RUJ) - didaktický test nebo Matematika - didaktický test 

Nepovinné zkoušky: (žák si může vybrat max. 2 nepovinné zkoušky)

1. Cizí jazyk (ANJ nebo NEJ nebo RUJ) - didaktický test  

nebo 

2. Matematika - didaktický test

nebo

3. Matematika rozšiřující - didaktický test

B) Profilová část maturitní zkoušky (školní):

Povinné zkoušky:

1. Český jazyk a literatura - ústní zkouška a písemná práce

2. Cizí jazyk (ANJ nebo NEJ nebo RUJ - dle výběru ve společné části) - ústní zkouška a písemná práce

    (pokud si žák ve společné části vybral matematiku, tyto zkoušky nekoná)

3. Ekonomika a účetnictví - písemná odborná zkouška 

4. Hotelový provoz - praktická odborná zkouška 

Nepovinné zkoušky: (žák si může vybrat max. 2 nepovinné zkoušky)

1. Cizí jazyk (ANJ nebo NEJ nebo RUJ) - ústní zkouška

2. Matematika – ústní zkouška

3. Matematika rozšiřující – didaktický test

4. Cestovní ruch - ústní zkouška

Termíny maturitní zkoušky - jaro 2022                   

Hotelový provoz - praktická odborná zkouška: 23. dubna 2022 (doba trvání max. 420 min.)

Didaktické testy společné části MZ: 2. - 5. května 2022

Ekonomika a účetnictví - písemná odborná zkouška: 16. května 2022 (doba trvání max. 180 min.)

Český jazyk a literatura - písemná práce: 18. května 2022

Cizí jazyk - písemná práce: 20. května 2022

Ústní zkoušky profilové části MZ: 30. května - 1. června 2022 (doba trvání max. 15 min.)

Témata povinné ústní maturitní zkoušky:
Anglický jazyk
Německý jazyk
Ruský jazyk

Témata písemné odborné maturitní zkoušky:
Ekonomika a účetnictví

Témata praktické odborné maturitní zkoušky:
Hotelový provoz

Témata nepovinné profilové maturitní zkoušky:
Matematika - ústní zkouška
Anglický jazyk - ústní zkouška
Německý jazyk - ústní zkouška
Ruský jazyk  - ústní zkouška
Cestovní ruch - ústní zkouška
Ekonomické předměty - opravná či náhradní ústní zkouška


Stanovení kritérií pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem

Seznam literárních děl z ČJL 

Způsob hodnocení písemné odborné maturitní zkoušky z „Ekonomiky a účetnictví“

Způsob hodnocení praktické odborné maturitní zkoušky z „Hotelového provozu“

Způsob hodnocení nepovinné ústní maturitní zkoušky z „Cestovního ruchu“

Možnost nahrazení zkoušky z cizího jazyka

Nabídka standardizovaných jazykových zkoušek

Povolené pomůcky

Stanovení termínů maturitní zkoušky v jarním termínu 2022