Volejte (Po-Pa 8:00 - 15:00) 495 592 288

Maturitní zkoušky - obor Hotelnictví

Složení maturitní zkoušky - ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch

A) Společná část maturitní zkoušky (státní):

Povinné zkoušky:

1. Český jazyk a literatura - ústní zkouška, didaktický test

2. Cizí jazyk (ANJ nebo NEJ nebo RUJ) - ústní zkouška, didaktický test 

nebo 

Matematika - didaktický test

Nepovinné zkoušky:

1. Cizí jazyk (ANJ nebo NEJ nebo RUJ) - ústní zkouška, didaktický test, písemná práce 

nebo 

Matematika - didaktický test

B) Profilová část maturitní zkoušky (školní):

Povinné zkoušky:

1. Ekonomika a účetnictví - písemná zkouška 

2. Hotelový provoz - praktická zkouška 

Nepovinné zkoušky:

1. Cizí jazyk (ANJ nebo NEJ nebo RUJ) - ústní zkouška

2. Matematika – ústní zkouška

3. Matematika+ – didaktický test

4. Cestovní ruch - ústní zkouška

Termíny maturitní zkoušky                   

Praktická zkouška - 30. dubna 2020 (doba trvání max. 420 min.) 

Písemná zkouška z ekonomiky a účetnictví - 10. června 2020 v 9:00 hod. (doba trvání max. 300 min.)

Písemná práce z českého jazyka a literatury společné části MZ -  nekoná se

Písemná práce z cizího jazyka společné části MZ -  nekoná se

Didaktické testy společné části MZ - 1. června 2020: DT z MAT v 8:00 hod., DT z ANJ ve 13:00 hod.

                                                         - 2. června 2020: DT z CJL v 8:00 hod., DT z RUJ ve 13:00 hod.

Ústní zkoušky společné a profilové části MZ - 16. - 19. června 2020 (doba trvání max. 15 min.)


Témata profilové části ústní maturitní zkoušky:
Matematika
Anglický jazyk
Německý jazyk
Ruský jazyk 
Ekonomické předměty - opravná či náhradní zkouška
Cestovní ruch
 
Témata profilové části písemné maturitní zkoušky:
Ekonomika a účetnictví

Témata profilové části praktické maturitní zkoušky:
Hotelový provoz

Seznam literárních děl z ČJL 

Témata školních zkušebních úloh ústní společné části maturitní zkoušky:
Anglický jazyk
Německý jazyk
Ruský jazyk

Způsob hodnocení profilové části písemné maturitní zkoušky z „Ekonomiky a účetnictví 

Způsob hodnocení profilové části praktické maturitní zkoušky z „Hotelového provozu

Způsob hodnocení profilové části ústní maturitní zkoušky z „Cestovního ruchu

Stanovení termínů maturitní zkoušky v jarním termínu 2020


 


 

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS