Volejte (Po-Pa 8:00 - 15:00) 495 592 288

Maturitní zkoušky - obor Hotelnictví

Složení maturitní zkoušky - ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch

A) Společná část maturitní zkoušky (státní):

Povinné zkoušky:

1. Český jazyk a literatura - didaktický test

2. Cizí jazyk (ANJ nebo NEJ nebo RUJ) - didaktický test 

nebo 

Matematika - didaktický test

Nepovinné zkoušky:

1. Cizí jazyk (ANJ nebo NEJ nebo RUJ) - didaktický test  (žák si může vybrat max. 2 nepovinné zkoušky)

nebo 

2. Matematika - didaktický test

nebo

3. Matematika rozšiřující - didaktický test

B) Profilová část maturitní zkoušky (školní):

Povinné zkoušky:

1. Český jazyk a literatura - ústní zkouška, písemná práce

2. Cizí jazyk (ANJ nebo NEJ nebo RUJ - dle výběru ve společné části) - ústní zkouška, písemná práce  (pokud si žák ve společné části vybral matematiku, tyto zkoušky nekoná)

3. Ekonomika a účetnictví - písemná zkouška 

4. Hotelový provoz - praktická zkouška 

Nepovinné zkoušky:

1. Cizí jazyk (ANJ nebo NEJ nebo RUJ) - ústní zkouška, písemná práce

2. Matematika – ústní zkouška

3. Matematika rozšiřující – didaktický test

4. Cestovní ruch - ústní zkouška

Termíny maturitní zkoušky - jaro 2021                   

Hotelový provoz - praktická odborná zkouška - 17. a 18. dubna 2021 (doba trvání max. 420 min.) 

Ekonomika a účetnictví - písemná odborná zkouška - 22. dubna 2021 (doba trvání max. 300 min.)

Český jazyk a literatura - písemná práce -  7. dubna 2021 (doba trvání max. 110 min., rozsah min. 250 slov)

Cizí jazyk - písemná práce -  9. dubna 2021 (doba trvání max. 60 min., rozsah min. 200 slov)

Didaktické testy společné části MZ - 3. až 5. května 2021                                                     

Ústní zkoušky profilové části MZ - 17. až 21. května 2021 (doba trvání max. 15 min.)


Témata profilové části nepovinné ústní maturitní zkoušky:
Matematika
Anglický jazyk
Německý jazyk
Ruský jazyk 
Ekonomické předměty - opravná či náhradní zkouška
Cestovní ruch 
 
Témata profilové části písemné maturitní zkoušky:
Ekonomika a účetnictví

Témata profilové části praktické maturitní zkoušky:
Hotelový provoz

Stanovení kritérií pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem
Seznam literárních děl z ČJL 

Způsob hodnocení profilové části písemné maturitní zkoušky z „Ekonomiky a účetnictví“

Způsob hodnocení profilové části praktické maturitní zkoušky z „Hotelového provozu“

Způsob hodnocení profilové části ústní maturitní zkoušky z „Cestovního ruchu“

Možnost nahrazení zkoušky z cizího jazyka

Nabídka standardizovaných jazykových zkoušek

Povolené pomůcky

Stanovení termínů maturitní zkoušky v jarním termínu 2021


 


 

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS