Absolventi 2018

Třída Zaměření Třídní profesor Absolventi
3.C Kadeřník - tříletý učební obor  Bc. Vítková Jana  seznam žáků
4.A  Hotelnictví a cestovní ruch - čtyřletý studijní obor Ing. Šťastný Jiří  seznam žáků 
4.B Hotelnictví a cestovní ruch - čtyřletý studijní obor PaedDr. Frolová Marie seznam žáků