Praxe - obor Hotelnictví

Praktická výuka je realizována formou učební a odborné praxe, případně praxe zahraniční.

Učební praxe

Učební praxe probíhá převážně ve výukových prostorách školy, např. ve školní kavárně, kuchyni a jídelně, nebo na dohodnutých akcích školy.

Odborná praxe

Odborná praxe probíhá individuálně na externích pracovištích v měsíci červnu příslušného školního roku. Žáci konají praxi ve vybraném hotelovém provozu, lázeňských zařízeních, v památkových rezervacích a objektech, v cestovních kancelářích a při průvodcovské činnosti, v dopravě, v bankovnictví a pojišťovnictví, v obchodní inspekci a v živnostenských úřadech, při přípravě výstav, veletrhů, kongresů, kulturních a sportovních akcí, na celnicích atd.

Žáci mají možnost sami si navrhnout a dohodnout podmínky praxe s vybraným zařízením. O schválení návrhu pracoviště žáka rozhoduje před zahájením praxe pracovník pověřený vedením školy. Odborné praxe se účastní všichni žáci prvních až třetích ročníků na základě potvrzené smlouvy mezi školou a organizací v rozsahu 15 dnů, tj. celkem 120 hodin.

Pokud se žák nemůže v daném termínu odborné praxe z důvodu nemoci, úrazu či jiného závažného důvodu zúčastnit, vykoná tuto praxi v náhradním termínu v době hlavních školních prázdnin.
Po ukončení praxe žáci odevzdají „Záznam o provedené praxi“, který je dokladem o vykonání praxe. To je podmínkou pro ukončení ročníku a vydání ročníkového vysvědčení.

Zahraniční praxe

Odbornou praxi mohou žáci plnit i účastí na zahraniční praxi. Pro zájemce o tříměsíční prázdninovou zahraniční praxi připravuje škola každoročně nabídky v hotelích a penzionech v destinacích dle aktuální nabídky firem, týkajících se nejrůznějších pracovních pozic – např. Itálie, Velká Británie, Španělsko, Řecko a další.

Naši studenti již pracovali například v okolí Hamburku, na březích Bodamského jezera v Konstanz, na pobřeží Baltského moře, v okolí Garmisch-Partenkirchenu, v Řecku a na dalších zajímavých místech.