Volejte (Po-Pa 8:00 - 15:00) 495 592 288

Maturitní zkoušky - obor Ekonomika a podnikání

Složení maturitní zkoušky - ŠVP Multimediální a propagační tvorba

A) Společné části maturitní zkoušky (státní):

Povinné zkoušky:

·         Český jazyk a literatura - ústní zkouška, didaktický test, písemná práce

·         Cizí jazyk (ANJ nebo NEJ nebo RUJ) - ústní zkouška, didaktický test, písemná práce 

nebo

·         Matematika - didaktický test

Nepovinné zkoušky:

1. Cizí jazyk (ANJ nebo NEJ nebo RUJ) - ústní zkouška, didaktický test, písemná práce 

nebo 

Matematika - didaktický test

B) Profilové části maturitní zkoušky (školní):

1. Ekonomika a účetnictví - písemná zkouška 

2. Multimediální tvorba - praktická zkouška

Nepovinné zkoušky:

1. Cizí jazyk (ANJ nebo NEJ nebo RUJ) - ústní zkouška

2. Matematika – ústní zkouška

3. Matematika+ – didaktický test

Termíny maturitní zkoušky

Praktická zkouška - 27. - 28. dubna 2019 (doba trvání max. 420 min.) 

Písemná zkouška - 25. dubna 2019 (doba trvání max. 300 min.)

Písemná práce z českého jazyka a literatury společné části MZ -  10. nebo 11. dubna 2019 

Písemná práce z cizího jazyka společné části MZ - 10. nebo 11. dubna 2019

Didaktické testy společné části MZ - 2. - 15. května 2019 

Ústní zkoušky společné a profilové části MZ - 20. - 24. května 2019 (doba trvání max. 15 min.)


Témata profilové části ústní maturitní zkoušky:
Matematika 
Anglický jazyk 
Německý jazyk
Ruský jazyk 
Ekonomické předměty
 
Témata profilové části písemné maturitní zkoušky:
Ekonomika a účetnictví 

Témata profilové části praktické maturitní zkoušky:
Multimediální tvorba 

Seznam literárních děl z ČJL 

Témata školních zkušebních úloh ústní společné části maturitní zkoušky:
Anglický jazyk
Německý jazyk
Ruský jazyk

Způsob hodnocení profilové části písemné maturitní zkoušky z „Ekonomiky a účetnictví

Způsob hodnocení profilové části praktické maturitní zkoušky z „Multimediální tvorby


 

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS