Volejte (Po-Pa 8:00 - 15:00) 495 592 288

Maturitní zkoušky - obor Hotelnictví

Složení maturitní zkoušky - ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch

A) Společná část maturitní zkoušky (státní):

Povinné zkoušky:

1. Český jazyk a literatura - ústní zkouška, didaktický test, písemná práce

2. Cizí jazyk (ANJ nebo NEJ nebo RUJ) - ústní zkouška, didaktický test, písemná práce 

nebo 

Matematika - didaktický test

Nepovinné zkoušky:

1. Cizí jazyk (ANJ nebo NEJ nebo RUJ) - ústní zkouška, didaktický test, písemná práce 

nebo 

Matematika - didaktický test

B) Profilová část maturitní zkoušky (školní):

Povinné zkoušky:

1. Ekonomika a účetnictví - písemná zkouška 

2. Hotelový provoz - praktická zkouška 

Nepovinné zkoušky:

1. Cizí jazyk (ANJ nebo NEJ nebo RUJ) - ústní zkouška

2. Matematika – ústní zkouška

3. Matematika+ – didaktický test

Termíny maturitní zkoušky

Praktická zkouška - 13. - 14. dubna 2019 (doba trvání max. 420 min.) 

Písemná zkouška - 25. dubna 2019 (doba trvání max. 300 min.)

Písemná práce z českého jazyka a literatury společné části MZ -  10. nebo 11. dubna 2019

Písemná práce z cizího jazyka společné části MZ - 10. nebo 11. dubna 2019

Didaktické testy společné části MZ - 2. - 15. května 2019

Ústní zkoušky společné a profilové části MZ - 20. - 24. května 2019 (doba trvání max. 15 min.)


Témata profilové části ústní maturitní zkoušky:
Matematika
Anglický jazyk
Německý jazyk
Ruský jazyk 
Ekonomické předměty
 
Témata profilové části písemné maturitní zkoušky:
Ekonomika a účetnictví

Témata profilové části praktické maturitní zkoušky:
Hotelový provoz

Seznam literárních děl z ČJL 

Témata školních zkušebních úloh ústní společné části maturitní zkoušky:
Anglický jazyk
Německý jazyk
Ruský jazyk


 


 

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS